Наше вредности

Naše vrednosti 16.04
  • Посвећеност – усмерени смо на континуирано учење, ширење и преношење знања, развој и добробит академске заједнице и пословне праксе и развој референтних научних области.
  • Интегритет – унапређењу наставе, развоју науке и консултантским услугама, приступамо професионално и недвосмислено, вођени етичким принципима у пословању и комуникацији.
  • Иновативност – одлучни смо да, у синергији са студентима, колегама и стручњацима из праксе, оснажујемо развој нових идеја, померамо границе достигнућа и перформанси.
  • Креативност – стварамо оригиналне приступе решавању наставних и пословних изазова и развијамо специфичне адаптибилне методологије примене знања у пракси.
  • Одговорност – одговорно приступамо наставном и научном раду, студентима, колегама, академској и професионалној заједници, вођени принципима одрживог развоја.
  • Поверењеусвајамо културу отворене комуникације и доследни смо у континуираном стварању добрих односа базираних на позитивном искуству, стабилности и сигурности.