Односи с јавношћу

Одговорни наставник

Начини полагања

Први начин

активност

број поена

Присуство на предавању

10

Пројектни рад

20

Усмени испит

70

Други начин

активност

број поена

Присуство на предавању

10

Пројектни рад

20

Колоквијум

30

Усмени испит

40

Актуелности