Маркетинг истраживање

Одговорни наставник

Начин полагања

активност

број поена

Истраживачки рад

70

Тест

30

Актуелности