Услуге семинара и обука

Експерти Катедре за ММиОсЈ су искусни едукатори, који су у протеклим деценијама реализовали преко 100 обука, тренинга и других типова едукативних програма за различите наручиоце. Наш тим нуди јединствени спој стратешког познавања маркетиншких и комуникацијских процеса и богатог практичног искуства са свим типовима полазника – од чланова извршних одбора и директора компанија до оперативних извршилаца послова.

Наша понуда за организацију и извођење семинара и обука обухвата:

 • Програме прилагођене наручиоцима (све типове организација из корпоративног, јавног и непрофитног сектора) који су заинтересовани за in-house обуке за своје менаџере и запослене;
 • Програме отвореног типа, по објави позива, намењених свим заинтересованима за тему обуке.

Сви програми се реализују по најсавременијим методама успешних светских пословних школа, коришћењем савремене опреме и напредних едукативних техника као што су: интерактивна предавања, студије случаја, радионице, симулације, играње улога, решавање конкретних проблема организације.

Примери програма едукације који су у понуди Катедре:

 • Маркетиншке комуникације,
 • Корпоративне комуникације,
 • Бренд менаџмент,
 • Брендирање послодавца,
 • Брендирање дестинације,
 • Дигитални маркетинг,
 • Управљање интерном комуникацијом,
 • Маркетиншка истраживања у функцији пословног одлучивања,
 • Јавни наступ и вештине презентације,
 • Медијске комуникације и медијски наступ,
 • Кризне комуникације,
 • Маркетинг у култури и уметности,
 • Маркетинг у предузетништву,
 • Пословна комуникација и међународни пословни протокол.

Поред стандардне понуде, могуће је уговорити специфичну тему програма из области маркетинга, односа с јавношћу, корпоративних и дигиталних комуникација, у зависности од потреба наручиоца.

Листа референтних семинара и обука које су реализовали експерти Катедре, доступна је на упит.