Стратешки бренд менаџмент

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Присуство и активност:

10

Пројектни рад:

30

Усмени испит:

60

  • Литература за предмет: Цицварић Костић С., & Штављанин, В. (2020). Бренд менаџмент – креирање препознатљиве вредности. Београд: ФОН
  • Остварени бодови у току академске 2022/23 године важе до почетка наредне, односно закључно са октобарским истпитним роком 2023. године
  • Студенти старијих генерација који су школске 21/22 или школске 20/21 бранили пројектни рад на предмету Бренд менаџмент имају могућност преноса 10 бодова остварених на пројектном раду. Потребно је да се пријаве путем мејла slavica.cicvaric.kostic@fon.bg.ac.rs

Актуелности