Naša priča

Katedra za MMiOsJ osnovana je 2006. godine, kada su naše referentne oblasti svojim razvojnim kapacitetom prevazišle učešće u tadašnjoj Katedri za menadžment.

Začetnik razvoja oblasti marketinga na FON-u i osnivač katedre je prof. dr Vinka Filipović. Uža naučna oblast katedre je Marketing, odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije. Prvi predmet, preteča Marketinga, 70-tih prošlog veka bio je Upravljanje tržišnim sistemom u udruženom radu.

Tim katedre za MMiOsJ čini pet redovnih profesora, tri vanredna profesora, dva docenta, asistent i dva saradnika. Šef katedre je prof. dr Milica Kostić-Stanković.

Katedra za MMiOsJ je prva, na čitavom Beogradskom univerzitetu i univerzitetima u Regionu, u nastavu uvela predmete Organizacija marketinga, Odnosi s javnošću i Brend menadžment. Prvi udžbenik iz Odnosa s javnošću na srpskom jeziku, objavili su autori sa Katedre i tim povodom dobili visoko priznanje strukovnog udruženja.