Оснивач катедре

Др Винка Филиповић,
редовни професор у пензији

Оснивач катедре ММиОсЈ

Шеф катедре и заменик шефа катедре

Др Милица Костић-Станковић,
редовни професор

Шеф катедре ММиОсЈ,
Члан већа научних области правно-економских наука Универзитета у Београду

Др Велимир Штављанин,
редовни професор

Заменик шефа катедре ММиОсЈ,
Члан већа научних области техничко-технолошких наука Универзитета у Београду

Редовни професори

Др Радмила Јаничић,
редовни професор

Руководилац центра за маркетинг услуга,
Члан УО задужбине Веселин Лучић Универзитета у Београду

Др Весна Дамњановић,
редовни професор

Руководилац центра за пословне студије случаја,
Члан Савета ФОН-а

Др Славица Цицварић Костић,
редовни професор

Руководилац центра за маркетинг,
Заменик председника комисије за мастер Менаџмент

Ванредни професори

Др Тамара Властелица,
ванредни професор

Руководилац центра за односе с јавношћу,
Руководилац СП Менаџмент и организација

Др Марија Јовић,
ванредни професор

Руководилац центра за истраживање тржишта

Др Јованка Вукмировић,
ванредни професор

Доценти

Др Милан Окановић,
доцент

Др Бранка Новчић Кораћ,
доцент

Асистент

Маст. Дејана Николић,
асистент

Секретар катедре ММиОсЈ

Сарадник

Маст. Ема Глигоријевић,
сарадник центра за маркетинг

Демонстратор

Селена Станојевић,
демонстратор