Др Милица Костић-Станковић,
редовни професор

Шеф катедре ММиОсЈ,
Члан већа научних области правно-економских наука Универзитета у Београду

Милица Костић-Станковић је шеф Катедре за ММиОсЈ, са великим професионалним задовољством због прилике да буде у тиму професионалаца, посебних и другачијих, а компактних у достизању вредности Катедре.

Уписала је Факултет организационих наука, под бројем индекса 17/89, замишљајући себе као ИТ стручњака. Ипак, након њене друге године студирања на смеру за информатику, на ФОН-у се први пут студентима понудио и смер Менаџмент, те 1991. године. Са још својих 19 колега, били су прва генерација Менаџмента. Након дипломирања, остала да ради на Катедри за ММиОсЈ, најпре у звању сарадника надареног за научноистраживачки рад.

Стручни је консултант са искуством учешћа и руковођења пројектима са широким спектром примене, од стартапова и домаћих компанија, преко јавног сектора и јединица локалне самоуправе, до мултинационалних компанија. Успешне фоновце на многим важним и одговорним позицијама у Србији и широм света, чији је била ментор, сматра најдрагоценијим саветницима из праксе.

Своје четворо деце сматра језгром свог идентитета. Суштинским животним богатством, које је могуће изразити цифрама, сматра број прочитаних књига и посећених дестинација на свим континентима, укључујући припадајућа искуства. Опушта се у креативном кувању уз избор музике према расположењу. Диви се историјским ствараоцима невероватних достигнућа у науци и уметности. Верује у Божју промисао и „ко зна зашто је то добро“ и радује се сваком новом дану, по обрасцу Carpe diem. Тренуци су јој најважнији.