Наша прича

Катедра за ММиОсЈ основана је 2006. године, када су наше референтне области својим развојним капацитетом превазишле учешће у тадашњој Катедри за менаџмент.

Зачетник развоја области маркетинга на ФОН-у и оснивач катедре је проф. др Винка Филиповић. Ужа научна област катедре је Маркетинг, односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације. Први предмет, претеча Маркетинга, 70-тих прошлог века био је Управљање тржишним системом у удруженом раду.

Тим катедре за ММиОсЈ чини пет редовних професора, пет ванредних професора, доцент, два асистента и сарадник. Шеф катедре је проф. др Милица Костић-Станковић.

Катедра за ММиОсЈ је прва, на читавом Београдском универзитету и универзитетима у Региону, у наставу увела предмете Организација маркетинга, Односи с јавношћу и Бренд менаџмент. Први уџбеник из Односа с јавношћу на српском језику (2001), објавили су аутори са Катедре и тим поводом добили високо признање струковног удружења.