Ekspertske usluge

Koordinator: prof. dr Milica Kostić-Stanković, šef katedre

Pored naučnih i pedagoških dostignuća, profesorima Katedre za MMiOsJ značajne reference su i angažovanje na brojnim projektima, obukama i treninzima, od strane domaćih i međunarodnih kompanija, neprofitnih organizacija, državne uprave i lokalne samouprave, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva.

Sa pojedinačnim ekspertizama koje pokrivaju najširi spektar usluga iz oblasti marketinga i komunikacije, profesori čine timove po projektnom angažovanju, a sa osnovom u realnim potrebama kompanija i organizacija korisnika. Svojim dodatnim znanjima i veštinama na svim nivoima planiranja, implementacije i evaluacije procesa iz referentnih oblasti, profesionalno se angažuju u pružanju usluga:

Za više informacija dostupna je Dejana Nikolić.