Услуге истраживања

Катедра за ММиОсЈ располаже капацитетима за спровођење различитих врста истраживања, као подршка одлучивању и унапређењу пословних процеса и резултата. Поред традиционалних – деск истраживања, анкета, фокус група и тајанствених купаца, на располагању су савремене методе, као што су неуромаркетиншка истраживања. Поред реализације целокупног процеса истраживања, постоји и могућност избора услуга појединачних фаза истраживања, као што су: дефинисање процеса и методе, развој инструмената, прикупљање података, анализа података, генерисање извештаја. 

Листа референтних активности експерата Катедре у области истраживања обухвата: 

– Анализу тржишта, сегментацију и идентификовање циљних група, 

– Израду и анализу база података о купцима, 

– Израчунавање потенцијала тржишта и продаје, као и предвиђање тражње, 

– Анализу за потребе дигиталног маркетинга, 

– Истраживање јавног мњења, 

– Истраживање и мерење корпоративне репутације 

– Истраживање потреба, очекивања, реакција и задовољства купаца/корисника, 

– Истраживање производа и пилот увођење нових производа на тржиште, 

– Истраживање дистрибуције и анализа тржишне покривености, 

– Анализа ефикасности и ефективности промоције производа, 

– Интердисциплинарна истраживања.