Услуге консалтинга

Експерти Катедре за ММиОсЈ су искусни консултанти домаћих и међународних компанија, непрофитних организација, државне управе и локалне самоуправе, међународних организација и организација цивилног друштва.

Консултантске услуге се дефинишу на основу реалних потреба компанија и организација за додатним знањима, вештинама и практичном методологијом, на свим нивоима планирања, имплементације и евалуације процеса маркетинга и корпоративних комуникација: пројектовање и планирање процеса; израда акционог плана; дефинисање кључних индикатора перформанси (КПИ) и мерење резултата и извештавање.

Неке од области маркетинга, односа с јавношћу и стратешких комуникација, у оквиру којих се реализују наведене услуге су:

 • Израда маркетиншке стратегије и маркетиншког плана,
 • Израда стратегије корпоративних комуникација,
 • Анализа тржишта,
 • Анализа конкуренције,
 • Управљање продајом,
 • Дигитални маркетинг,
 • Истраживање и изградња корпоративног идентитета и имиџа,
 • Бренд менаџмент,
 • Управљање корпоративном репутацијом,
 • Управљање интерном комуникацијом,
 • Консалтинг у области пословне комуникације са кључним стејкхолдерима,
 • Планирање и реализација медијских комуникација и генерисање публицитета,
 • Превенција кризе и стратешко планирање кризне комуникације,
 • Организација специјалних догађаја,
 • Управљање комуникацијом и репутацијом у онлајн окружењу,
 • Израда стратегије корпоративне друштвене одговорности и корпоративне филантропије,
 • Израда извештаја о корпоративној друштвеној одговорности и одрживом пословању,
 • Израда пословних протокола и кодекса професионалног понашања запослених.
Портфолио референтних консултантских пројеката, по конкретним областима експертизе, доступан је на упит.