Експертске услуге

Координатор: проф. др Милица Костић-Станковић, шеф катедре

Поред научних и педагошких достигнућа, професорима Катедре за ММиОсЈ значајне референце су и ангажовање на бројним пројектима, обукама и тренинзима, од стране домаћих и међународних компанија, непрофитних организација, државне управе и локалне самоуправе, међународних организација и организација цивилног друштва.

Са појединачним експертизама које покривају најшири спектар услуга из области маркетинга и комуникације, професори чине тимове по пројектном ангажовању, а са основом у реалним потребама компанија и организација корисника. Својим додатним знањима и вештинама на свим нивоима планирања, имплементације и евалуације процеса из референтних области, професионално се ангажују у пружању услуга:

За више информација доступна је Дејана Николић.