Завршни радови

Пре почетка писања рада, неопходно је информисати се о процедурама, обрасцима и упутствима које је дефинисала надлежна студентска служба, а могу се пронаћи на сајту Факултета организационих наука.  Као подршку кандидатима у изради семинарских и завршних радова, у случају када је ментор наставник Катедре за ММиОсЈ, чинимо вам расположивим за преузимање: