Dr Milan Okanović,
docent

Dr Milan Okanović je docent na Katedri za marketing menadžment i odnose s javnošću Fakulteta organizacionih nauka. Gostujući je predavač na Fakultetu za upravu Univerziteta u Ljubljani (Slovenija), Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Rijeci (Hrvatska), kao i na Institutu za komunikološke studije u Skoplju (Severna Makedonija). Njegov istraživački rad prevashodno je fokusiran na primenu marketinga u preduzetništvu, razvoju inovacija i startapa, korporativne i digitalne komunikacije, kao i na različite metode istraživanja tržišta. Bio je član upravnog odbora i rukovodilac projekata u Istraživačko-razvojnom centru FON-a, izvršni direktor međunarodnog takmičenja u rešavanju poslovne studije slučaja Belgrade Business International Case Competition – BBICC, osnivač i predavač na LUKOWA Académie, kao i mentor u studentskoj organizaciji Case Study Club.

Kao konsultant Milan Okanović je u najvećoj meri angažovan na poslovima istraživanja tržišta, kreiranju i vođenju digitalnih marketinških kampanja, kao i na poslovima razvoja korporativnih i brend identiteta. Neke od oblasti poslovanja u okviru kojih je bio angažovan su vladine i nevladine organizacije, obrazovanje, HoReCa sektor i moda.

Milan Okanović je suosnivač startap kompanije Virtual Properties Studio d.o.o. koja se bavi razvojem rešenja za virtuelno korisničko iskustvo u građevinskoj industriji i industriji nekretnina. U okviru kompanije bavi se razvojem proizvoda i poslovanja, uspostavljanjem partnerstava, kao i upravljanjem korporativnim i marketinškim komunikacijama.

Milan Okanović je osnivač je i aktuelni predsednik Veslačkog kluba “Beogradski univerzitet” i član je Komisije za međunarodnu saradnju Olimpijskog komiteta Srbije.