Др Марија Јовић,
ванредни професор

Руководилац центра за истраживање тржишта

Др Марија Јовић је професор и руководилац Центра за истраживање тржишта на Факултету организационих наука. Рођена је у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Основне, мастер и докторске студије завршила је на ФОН-у. Аутор је већег броја научних радова објављених у међународним и домаћим часописима и на конференцијама. Рецезент је и члан уређивачког одбора у националним и међународним часописима, као и на конференцијама. Била је ментор на више од 100 завршних радова основних и мастер студија.

Учествовала је у реализацији научних и стручних пројеката, као и у различитим радионицама и едукативним програмима, као консултант и сарадник. Члан је једног управног одбора. Члан је престижних светских и домаћих асоцијација – European Marketing Academy (EMAC), Neuromarketing Science and Business Association (NMSBA), World Association of Opinion and Marketing Research Professionals (ESOMAR), Српско удружење за маркетинг (SEMA) и International Institute of Marketing professionals (IIMP).