Центар за маркетинг

Руководилац: проф. др Славица Цицварић-Костић

centar za marketing

Центар за маркетинг повезује представнике академске заједнице и стручњаке из праксе у области маркетинга и обезбеђује подршку студентима и пословним субјектима да одговоре на професионалне изазове маркетинга. Циљеви Центра су: праћење маркетиншких трендова и развоја струке, обучавање студената за креирање успешних маркетинг стратегија, успостављање и одржавање партнерстава са организацијама из свих сектора, струковним асоцијацијама, као и представницима струке из земље и иностранства.

У оквиру Центра реализују се бројне наставне и ваннаставне активности за студенте заинтересоване за развој каријере у области маркетинга: предавања и радионице, решавање пословних студија случаја, гостујућа предавања и дискусије са стручњацима из праксе, посете и праксе у компанијама и маркетиншким агенцијама, као и учешће у пројектима Центра. Посебна пажња поклања се предузетничким идејама студената и дипломираних студената и пружању менторске подршке у њиховој разради.