Стратешки маркетинг - одбрана поглавља

Одговорни наставник

Начин полагања

активност

број поена

Пројектни рад

40

Тест знања

60

Актуелности