Мултимедијалне комуникације

Одговорни наставник

Начин полагања

активност

број поена

Пројектни рад

60

Тест знања

40

Актуелности