Маркетинг менаџмент и односи с јавношћу - одбрана поглавља

Одговорни наставник

Начин полагања

активност

број поена

Пројектни рад

70

Усмени испит

30

Актуелности