Др Радмила Јаничић,
редовни професор

Професор Радмила Јаничић је члан Катедре за Маркетинг менаџмент и односе с јавношћу, на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду. Радмила Јаничић је гостујући професор на Универзитету Медитеран, Факултету за економију и бизнис, у Подгорици, Црној Гори. Главне теме које истражује и предаје су: Маркетинг, Стратешки маркетинг, Маркетинг у култури и уметности и Медијске комуникације. Професор Радмила Јаничић је ментор многобројних дипломских радова, мастер радова и докторских дисертација. Аутор је многобројних научних радова у међународним часописима. Аутор је многобројних научних радова, као и руководилац многобројних секција на међународним конференцијама. Члан је уређивачког одбора часописа “International Journal for Literature and Arts”. Члан је интернационалне организације професора менаџмента, “International Management Тeachers Academy”, и асоцијације за развој менаџмента, “International Management Development Association”, у Бледској пословној школи, у Словенији. Члан је научног програма на Manchester Business School, United Kingdom. Члан је Америчке маркетинг асоцијације. Члан је интернационалне организације “The House of Beautiful Business”. Организовала је семинаре у области Маркетинга у култури и уметности. Члан је тима за изградњу стратегије развоја националног бренда Црне Горе. Члан је Српског удружења за маркетинг. Професор Радмила Јаничич је гостујући професор на Свеучилишту у Сплиту, на Факултету за економију. Професор Радмила Јаничић је члан Атинског института за едукацију и истраживање, Атинер.