Односи с јавношћу

Одговорни наставник

Начини полагања

Први начин

активност

број поена

Пројектни рад

20

Усмени испит

80

Други начин

активност

број поена

Пројектни рад

20

Колоквијум

30

Усмени испит

50

Актуелности