Маркетинг - обавезни предмет

Одговорни наставници

Начини полагања

Први начин

активност

број поена

Пројектни рад

40

Колоквијум

(књига: део 1 - део 4)

30

Испит - тест

(књига: део 5 - део 8)

30

Други начин

активност

број поена

Пројектни рад

40

Испит - тест

(цела књига)

60

  • Литература: Костић – Станковић, М., Филиповић, В., Штављанин, В. (2017). Маркетинг, Београд: ФОН
  • Остварени поени у току академске 2023/24 године важе до почетка наредне, односно закључно са октобарским испитним роком 2024. године.
  • Студенти старијих генерација који су школске 22/23 бранили пројектни рад имају могућност преноса 10 поена остварених на пројектном раду. Како би се поени рачунали, обавезно се јавити на мејл selena.stanojevic@fon.bg.ac.rs, најкасније до краја октобра.

Актуелности