Маркетинг

Одговорни наставници

Начини полагања

Први начин

активност

број поена

Пројектни рад

20

Колоквијум

40

Усмени испит

40

Други начин

активност

број поена

Пројектни рад

20

Усмени испит

80

  • Колоквијум – прве четири области у књизи (до 184. стране)
  • Остварени поени у току академске 2022/23 године важе до почетка наредне, односно закључно са октобарским испитним роком 2023. године.
  • Студенти старијих генерација који су школске 21/22 или школске 20/21 бранили пројектни рад имају могућност преноса 10 поена остварених на пројектном раду. Како би се поени рачунали, обавезно се јавити на мејл selena.stanojevic@fon.bg.ac.rs, најкасније до краја октобра.

Актуелности