Маркетинг

Одговорни наставник

Начини полагања

Први начин

активност

број поена

Пројектни рад

20

Колоквијум

40

Усмени испит

40

Други начин

активност

број поена

Пројектни рад

20

Усмени испит

80

  • Колоквијум – прве четири области у књизи (до 184. стране)
  • Студенти старијих генерација који су школске 20/21 бранили пројектни рад имају могућност преноса 10 поена остварених на пројектном раду. Како би се поени рачунали, обавезно се јавити на мејл dejana.nikolic@fon.bg.ac.rs, најкасније до краја октобра.
  • Упутство за израду пројектног рада

Актуелности