Интегрисане маркетиншке комуникације

Одговорни наставник

Начин полагања

активност

број поена

Пројектни рад

70

Тест

30

Актуелности