Друштвено одговорни маркетинг

Одговорни наставник

Начин полагања

активност

број поена

Пројектни рад

50

Усмени испит

50

Актуелности