Односи с јавношћу и лобирање - одбрана поглавља

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Активност у току предавања

20

Усмени испит

30

Семинар

50

Актуелности