Маркетинг метрика и перформансе продаје

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Практична настава - израда и презентација пројектног рада

80

Усмени испит

20

Актуелности