Маркетинг менаџмент - холистички приступ

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Практична настава (израда и одбрана пројектног задатка)

30

Усмени/писмени део испита

70

Актуелности