Маркетинг менаџмент - холистички приступ

Одговорни наставник

Начини полагања

активност

број поена

Активности у току предавања

10

Практична настава (израда и одбрана пројектног задатка)

30

Усмени/писмени део испита

60

Актуелности