Интегрисане маркетиншке и дигиталне комуникације

Одговорни наставник

Начини полагања

Први начин

активност

број поена

Присуство

10

Домаћи задатак

10

Пројектни рад

50

Испит

30Актуелности