Интегрисане пословне комуникације

Одговорни наставник

Начини полагања

Први начин

активност

број поена

Присуство и активност у оквиру наставе

15

Пројектни рад - маркетиншка комуникација

28

Пројектни рад - корпоративна комуникација

28

Тест

29

Други начин

активност

број поена

Усмени испит

100

Актуелности