Др Велимир Штављанин,
редовни професор

Заменик шефа катедре ММиОсЈ,
Члан већа научних области техничко-технолошких наука Универзитета у Београду

Др Велимир Штављанин је редовни професор Факултета организационих наука, Универзитета у Београду. Рођен је 1974. године у Београду где је завршио основну, средњу школу. На Факултету организационих наука Универзитета у Београду је докторирао 2007. године. Од 1999. запослен је на Факултету организационих наука у оквиру уже научне области Маркетинг менаџмент, односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације. Стални је члан Лабораторије за мултимедијалне комуникације.

Објавио је преко 120 научних радова у монографијама, међународним и домаћим часописима и зборницима са међународних и домаћих конференција. Одржао је низ предавањa по позиву на конференцијама и семинарима. Коаутор је неколико уџбеника. Учествовао је у релизацији већег броја пројеката за организације из Србије и окружења. У оквиру пројеката је учествовао у реализацији више студија и техничких решења.

Рецензент је на домаћим и међународним конференцијама (SymOrg, SYM-OP-IS, SEMA konferencija i TEEM) и у домаћим и међународним часописима (Info M, Management, Marketing, International Journal of Engineering EducationIJEE, Innovation: Organization & Management). Члан је уредништва часописа за информационе технологије и мултимедијалне системе – Info M, часописа Маркетинг и часописа Management.

Члан је Српског удружења за маркетинг – СеМА, Академије за маркетинг – АМ (Academy of Marketing) и Америчке маркетинг асоцијације – AMA (American Marketing Association).