Strateški brend menadžment

Odgovorni nastavnik

Načini polaganja

aktivnost

broj poena

Prisustvo i aktivnost:

10

Projektni rad:

30

Usmeni ispit:

60

  • Literatura za predmet: Cicvarić Kostić S., & Štavljanin, V. (2020). Brend menadžment – kreiranje prepoznatljive vrednosti. Beograd: FON
  • Ostvareni bodovi u toku akademske 2022/23 godine važe do početka naredne, odnosno zaključno sa oktobarskim istpitnim rokom 2023. godine
  • Studenti starijih generacija koji su školske 21/22 ili školske 20/21 branili projektni rad na predmetu Brend menadžment imaju mogućnost prenosa 10 bodova ostvarenih na projektnom radu. Potrebno je da se prijave putem mejla slavica.cicvaric.kostic@fon.bg.ac.rs

Aktuelnosti