Dr Slavica Cicvarić Kostić,
redovni profesor

Rukovodilac centra za marketing,
Zamenik predsednika komisije za master Menadžment

Dr Slavica Cicvarić Kostić je redovni profesor i rukovodilac je Centra za marketing na Fakultetu. Predavač je na Univerzitetu u Bolonji (Italija), zajedničkom programu FON-a i Middlesex University iz Londona (Velika Britanija), zajedničkom programu FON-a i Univerziteta u Ljubljani (Slovenija), Univerzitetu u Rijeci (Hrvatska) i Institutu za komunikacijske studije u Skoplju (Severna Makedonija), a gostovala je i na nekoliko univerziteta i poslovnih škola u Evropi. Autor je monografija iz oblasti brendiranja i komunikacija, a kao autor ili koautor objavila je preko 100 radova u časopisima, knjigama i na kongresima. Poseduje DIMAQ (Digital marketing qualification) sertifikat od 2019. godine, koji izdaje Interactive Advertising Bureau. Angažovana je kao mentor studenata koji učestvuju na međunarodnim takmičenjima u rešavanju poslovnih studija slučaja.

Radi kao konsultant u oblasti marketinga i komunikacija za međunarodne kompanije i organizacije i institucije javne uprave. Kao predavač i rukovodilac, učestvovala je na brojnim seminarima, treninzima i drugim edukativnim programima u oblasti marketinga, komunikacija, brendiranja, digitalnih komunikacija za domaće i međunarodne organizacije iz korporativnog i javnog sektora. Sarađivala je sa kompanijama i institucijama poput Banca Intesa, eFront/BlackRock, Telekom Srbija, JP Elektroprivreda Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS i mnogim drugim. Bila je Direktor za razvoj poslovanja u međunarodnoj konsultantskoj kompaniji za komunikacije Hauska&Partner International Communications. Radila je na poziciji menadžera za odnose s javnošću u investicionoj kompaniji MPC Properties, čiji je strateški partner bila kompanija Merrill Lynch. Član je domaćih i međunarodnih strukovnih organizacija (DSOJ, SeMA, EUPRERA, IPRA), a bila je i član Upravnog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću (2015-2019).