Dr Radmila Janičić,
redovni profesor

Profesor Radmila Janičić je član Katedre za Marketing menadžment i odnose s javnošću, na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Radmila Janičić je gostujući profesor na Univerzitetu Mediteran, Fakultetu za ekonomiju i biznis, u Podgorici, Crnoj Gori. Glavne teme koje istražuje i predaje su: Marketing, Strateški marketing, Marketing u kulturi i umetnosti i Medijske komunikacije. Profesor Radmila Janičić je mentor mnogobrojnih diplomskih radova, master radova i doktorskih disertacija. Autor je mnogobrojnih naučnih radova u međunarodnim časopisima. Autor je mnogobrojnih naučnih radova, kao i rukovodilac mnogobrojnih sekcija na međunarodnim konferencijama. Član je uređivačkog odbora časopisa “International Journal for Literature and Arts”. Član je internacionalne organizacije profesora menadžmenta, “International Management Teachers Academy”, i asocijacije za razvoj menadžmenta, “International Management Development Association”, u Bledskoj poslovnoj školi, u Sloveniji. Član je naučnog programa na Manchester Business School, United Kingdom. Član je Američke marketing asocijacije. Član je internacionalne organizacije “The House of Beautiful Business”. Organizovala je seminare u oblasti Marketinga u kulturi i umetnosti. Član je tima za izgradnju strategije razvoja nacionalnog brenda Crne Gore. Član je Srpskog udruženja za marketing. Profesor Radmila Janičič je gostujući profesor na Sveučilištu u Splitu, na Fakultetu za ekonomiju. Profesor Radmila Janičić je član Atinskog instituta za edukaciju i istraživanje, Atiner.