Др Јованка Вукмировић,
ванредни професор

Јованка Вукмировић ангажована је на Катедри за ММиОсЈ, у областима експертизе маркетиншког и истраживања односа с јавношћу. На Факултету организационих наука завршила је основне и магистарске студије, и одбранила своју докторску дисертацију на тему Истраживање тржишта у функцији стратешког маркетинга. Њено професионално искуство обухвата позиције: самостални пројектант Радио Телевизије Србије, самостални истраживач у агенцији Стратешки маркетинг, саветник координатор за статистику и аналитику Министарства просвете, ментор координатор истраживачких пројеката у СТАТА, начелник за анализу и политику регионалног развоја у сектору за регионални развој Министарства економијe и регионалног развоја, професор струковних студија Београдске пословне школе.

Осим у Србији, успешно је водила истраживачке пројекте у Црној Гори, Македонији и БиХ. Као координатор за статистику у Заводу за вредновање образовања и васпитања, координирала је тимом за мерење и статистичку оцену ученичких постигнућа. Успешно је окончала два велика пројекта финансирана од стране Светске банке. Као начелник у Министарству економије и регионалног развоја, била је одговорна за статистичку анализу регионалне и локалне развијености и координирала тимом за креирање политике регионалног развоја на бази релевантих мера и оцена. Учествовала у изради Закона о регионалом развоју као и бројних подзаконских аката.

Координирала је тимом за израду мапе статистичких региона (НСТЈ) у Србији (методологија и имплементација), тимом за израду методологије за разврставање јединица локаланих самоуправа по развијености, као и тимом за израду „ЕУ упитника“ за поглавља из области регионалног развоја. Била је члан верификационе комисије НАЛЕД-а на пројекту Сертификације општина са позитивном пословном климом. Као представник ресорног министарства била члан управних одбора неколико великих развојних пројеката (MISP, PROGRES, PbiLD) финансираних од стране ЕУ и других страних донатора. Учествовала у изради бројних стратешких развојних докумената (Просторни план Републике Србије, Национални план регионалног развоја, Регионална развојна стратегија, Стратегија индустријског развоја). Од 2007. координира истраживачким пројектима у СТАТА – деск, квалитативна и квантитативна истраживања.