Dr Vinka Filipović,
redovni profesor u penziji

Osnivač katedre MMiOsJ

Vinka Filipović je osnivač i dugogodišnji šef Katedre za marketing menadžment i odnose s javnošću, i šef nekadašnje Katedre za menadžment. Jedan je od vizionara i utemeljivača naučnih oblasti Katedre, na prostorima Jugoslavije i Srbije.Objavila je mnogo originalnih naučnih dela i bila je autor na desetine knjiga, za studente i za privredu. Bila je angažovana kao konsultant od strane vodećih privrednih subjekata. Bila je mentor velikom broju uglednih naučnika i stručnjaka. U akademskoj i stručnoj zajednici uživa ugled jednog od najvažnijih ljudi u Marketingu na ovim prostorima.

Bila je polaznik prve generacije studenata FON-a, diplomirala je 1975, magistrirala 1979. i doktorirala 1984. godine. Na FON-u je bila zaposlena od marta 1977, najpre kao asistent na predmetima: Upravljanje tržišnim sistemom u udruženom radu, Poslovođenje u udruženom radu i Osnove samoupravnog planiranja. Sa uvođenjem terminoloških inovacija, na osnovne studije na FON-u uvela je najpre predmet Organizacija marketinga, a sa uvođenjem smera Menadžment i predmete: Strateški marketing, Odnosi s javnošću i Marketing i kvalitet. Uvela je i vremenom razvijala i modernizovala veći broj predmeta, studijskih grupa i studijskih programa iz oblasti upravljanja marketingom i komunikacija, na svim nivoima studija. Bila je jedan od osnivača smera Menadžment na FON-u. Kao vrhunski stručnjak, bila je angažovana i kao predavač na Ekonomskom fakultetu i Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i većem broju fakulteta univerziteta u Regionu. Bila je gostujući predavač na Universität des Saarlandes,Saarbrückenu, Deutschland.

U razvoju i pozicioniranju FON-a, učestvovala je, između ostalog, rukovodeći brojnim poslovnim aktivnostima i procesima, a među njenim značajnijim funkcijama bile su: predsednik Komisije za rad i radne odnose, predsednik Kadrovske komisije, prodekan za organizaciono-finansijska pitanja, predsednik organizacionog i programskog odbora Simorga, predsednik veća studijskog programa Menadžment, rukovodilac Instituta za menadžment.