Др Винка Филиповић,
редовни професор у пензији

Оснивач катедре ММиОсЈ

Винка Филиповић је оснивач и дугогодишњи шеф Катедре за маркетинг менаџмент и односе с јавношћу, и шеф некадашње Катедре за менаџмент. Један је од визионара и утемељивача научних области Катедре, на просторима Југославије и Србије. Објавила је много оригиналних научних дела и била је аутор на десетине књига, за студенте и за привреду. Била је ангажована као консултант од стране водећих привредних субјеката. Била је ментор великом броју угледних научника и стручњака. У академској и стручној заједници ужива углед једног од најважнијих људи у Маркетингу на овим просторима.

Била је полазник прве генерације студената ФОН-а, дипломирала је 1975, магистрирала 1979. и докторирала 1984. године. На ФОН-у је била запослена од марта 1977, најпре као асистент на предметима: Управљање тржишним системом у удруженом раду, Пословођење у удруженом раду и Основе самоуправног планирања. Са увођењем терминолошких иновација, на основне студије на ФОН-у увела је најпре предмет Организација маркетинга, а са увођењем смера Менаџмент и предмете: Стратешки маркетинг, Односи с јавношћу и Маркетинг и квалитет. Увела је и временом развијала и модернизовала већи број предмета, студијских група и студијских програма из области управљања маркетингом и комуникација, на свим нивоима студија. Била је један од оснивача смера Менаџмент на ФОН-у. Као врхунски стручњак, била је ангажована и као предавач на Економском факултету и Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, као и већем броју факултета универзитета у Региону. Била је гостујући предавач на Universität des Saarlandes, Saarbrückenу, Deutschland.

У развоју и позиционирању ФОН-а, учествовала је, између осталог, руководећи бројним пословним активностима и процесима, а међу њеним значајнијим функцијама биле су: председник Комисије за рад и радне односе, председник Кадровске комисије, продекан за организационо-финансијска питања, председник организационог и програмског одбора Симорга, председник већа студијског програма Менаџмент, руководилац Института за менаџмент.