Centar za poslovne studije

Rukovodilac: prof. dr Vesna Damnjanović

Dinamične promene u okruženju nameću potrebu da se teorisjki okiviri povezuju sa prakitčnim znanjima kako bi se obezbedila dugoročna konkurentnost FON-a na  domaćem i inostranom tržištu. Vodeći inostrani fakulteti i poslovne škole u svetu razvili su institucionalizovani oblik povezivanja nastavnika, studenata i organizacija iz privrede, preko centara za poslovne studije slučaja.

Centar je osnovan 2013. godine. U periodu od 2006-2012. godine uspešni rezultati studenata na takmičenjima u rešavanju poslovnih studija slučaja pod vođstvom mentora sa više katedri, na čelu sa prof. dr Vesnom Damnjanović, doprineli su boljoj reputaciji FON-a u zemlji i inostranstvu. 

Primarni cilj Centra za poslovne studije slučaja je da FON postane regionalno i međunarodno prepoznatljiv kao prestižna institucija za rešavanje poslovnih problema primenom metoda studije slučaja. Takođe, cilj Centra je unapređenje rada studenata, nastavnika i predstavnika kompanija putem poslovnih studija slučaja. Rad Centra baziran je na integraciji velikog broja naučno-istraživačkih oblasti koje se izučavaju na FON-u.