Центар за пословне студије

Руководилац: проф. др Весна Дамњановић

Динамичне промене у окружењу намећу потребу да се теорисјки окивири повезују са пракитчним знањима како би се обезбедила дугорочна конкурентност ФОН-а на  домаћем и иностраном тржишту. Водећи инострани факултети и пословне школе у свету развили су институционализовани облик повезивања наставника, студената и организација из привреде, преко центара за пословне студије случаја.

Центар је основан 2013. године. У периоду од 2006-2012. године успешни резултати студената на такмичењима у решавању пословних студија случаја под вођством ментора са више катедри, на челу са проф. др Весном Дамњановић, допринели су бољој репутацији ФОН-а у земљи и иностранству. 

Примарни циљ Центра за пословне студије случаја је да ФОН постане регионално и међународно препознатљив као престижна институција за решавање пословних проблема применом метода студије случаја. Такође, циљ Центра је унапређење рада студената, наставника и представника компанија путем пословних студија случаја. Рад Центра базиран је на интеграцији великог броја научно-истраживачких области које се изучавају на ФОН-у.