Интервју са Александром Стевановић

Колико, по Вама, дигитална писменост утиче на креирање бренда?
Немања Влашковић, четврта година, Менаџмент

– Дигитална писменост се данас подразумева и представља важан аспект маркетинга који значајно доприноси свеобухватној слици потрошача о самом бренду, било да се исти налази у процесу креирања или је већ присутан на тржишту. Без дигиталног аспекта, тешко да би данашњи брендови успевали да се одрже у мору понуда које су све бројније за крајњег потрошача.

Колико су, по Вама, offline кампање присутне у брендирању данас?
Селена Станојевић, четврта година, Менаџмент

– У зависности од буџета и врсте бренда, овакав тип кампања је на нашим просторима и даље веома заступљен. Оffline кампање се у мултинационалним компанијама најчешће лансирају уз Оnline како би бренд кроз конзистентну и интегрисану комуникацију остварио најбоље резултате и постигао планиране циљеве.

Које активности предузима Chipsy да би одржао и унапредио позицију свог бренда?
Лидија Бишевац, трећа година, Менаџмент

– Chipsy је бренд који је лидер у категорији сланих грицкалица и присутан је на тржишту преко 25 година. Уз константно праћење потреба потрошача на територијама где се продаје али и шире, као и уз дугогодишње стратешко планирање, Chipsy од активности спроводи различите кампање током године, релевантне циљној групи. Оно што је такође важно за бренд лидера, јесте да континуирано доноси иновације, диктира трендове у сегменту сланиша, ослушкује купце и доприноси локалној заједници – а све то Chipsy годинама уназад постиже са великим успехом.

Које су, по Вашем мишљењу, основне специфичности креирања кампања на територији Србије?
Петра Трипковић, трећа година, Менаџмент

– Сваки бренд је прича за себе, те је незахвално издвајати специфичности на тај начин. Било да се ради о Equity кампањи (комуницирање вредности бренда), или о представљању новог производа, битно је одабрати канале кроз које ће та порука на најбољи могући начин бити пренешена потрошачима.

Колико често разматрате и унапређујете маркетинг планове и стратегије на годишњем нивоу?
Милена Гашић, трећа година, Менаџмент

– Стратегије се адаптирају на вишегодишњем нивоу у зависности од промена потреба тржишта, правца у ком се компанија креће као и разних других фактора. Наравно, постоје и унапред усаглашени маркетиншки планови који се свакодневно прате од стране комерцијалних тимова, али и унапређују да би сам пројекат остварио жељени учинак, а бренд достигао таргете.