Usluge seminara i obuka

Eksperti Katedre za MMiOsJ su iskusni edukatori, koji su u proteklim decenijama realizovali preko 100 obuka, treninga i drugih tipova edukativnih programa za različite naručioce. Naš tim nudi jedinstveni spoj strateškog poznavanja marketinških i komunikacijskih procesa i bogatog praktičnog iskustva sa svim tipovima polaznika – od članova izvršnih odbora i direktora kompanija do operativnih izvršilaca poslova.

Naša ponuda za organizaciju i izvođenje seminara i obuka obuhvata:

 • Programe prilagođene naručiocima (sve tipove organizacija iz korporativnog, javnog i neprofitnog sektora) koji su zainteresovani za in-house obuke za svoje menadžere i zaposlene;
 • Programe otvorenog tipa, po objavi poziva, namenjenih svim zainteresovanima za temu obuke.

Svi programi se realizuju po najsavremenijim metodama uspešnih svetskih poslovnih škola, korišćenjem savremene opreme i naprednih edukativnih tehnika kao što su: interaktivna predavanja, studije slučaja, radionice, simulacije, igranje uloga, rešavanje konkretnih problema organizacije.

Primeri programa edukacije koji su u ponudi Katedre:

 • Marketinške komunikacije,
 • Korporativne komunikacije,
 • Brend menadžment,
 • Brendiranje poslodavca,
 • Brendiranje destinacije,
 • Digitalni marketing,
 • Upravljanje internom komunikacijom,
 • Marketinška istraživanja u funkciji poslovnog odlučivanja,
 • Javni nastup i veštine prezentacije,
 • Medijske komunikacije i medijski nastup,
 • Krizne komunikacije,
 • Marketing u kulturi i umetnosti,
 • Marketing u preduzetništvu,
 • Poslovna komunikacija i međunarodni poslovni protokol.

Pored standardne ponude, moguće je ugovoriti specifičnu temu programa iz oblasti marketinga, odnosa s javnošću, korporativnih i digitalnih komunikacija, u zavisnosti od potreba naručioca.

Lista referentnih seminara i obuka koje su realizovali eksperti Katedre, dostupna je na upit.