Унос оцена

У случају да је пропуштено да се оцена студента унесе у систем, студент треба да се јави одговорном наставнику за конкретан предмет.