Интервју са Горданом Раковић

Колико је истраживање битно приликом планирања комуникационе стратегије?
Селена Станојевић, Четврта година, Менаџмент

– Драга Селена, свака комуникациона стратегија нужно треба да почива на истраживању. Успешно управљање комуникацијама захтева стратешка истраживања и стратешко планирање.

Који су Ваши савети за комуникацију у кризним ситуацијама?
Михајло Илић, Четврта година, ИСИТ

– Драги Михајло, према мом искуство, за комуникацију у кризним ситуацијама треба правовремено прикупити тачне и прецизне податке и тако их пренети јавности. Треба имати јасне канале комуникације и контролисати и управљати датом ситуацијом. Без панике.

Како изгледа шема канала за комуникацију у фирми у којој радите?
Милош Нинковић, Друга година, ИСИТ

– Драги Милоше, у нашој компанији постоје јасне процедуре донете у складу са прописима и стандардима који важе за све европске операторе преносног система. Имамо основна правила интерне комуникације, затим процедуре у комуникацији, од оних ка споља (јавности, медијима, заинтересованим странама…) до оних, за нас можда и најважнијих, које се односе на кризне ситуације и ванредне околности. У свим документима прецизно је наведен канал комуникације у зависности од околности и ситуације.


Које кључне задатке обухвата Ваша позиција?
Милена Гашић, Трећа година, Менаџмент

– Драга Милена, у надлежности мог сектора је интерна информисаност и екстерна комуникација, организација догађаја, дигитална комуникација, уређивање компанијског магазина и других публикација, фото и видео продукција… Све то користимо како бисмо јавности представили нашу компанију на најбољи могући начин. Задатак нам је да унапредимо и развијемо видљивост компаније у јавности. Да представимо, како интерној тако и екстерној јавности, резултате рада и будемо спона имеђу менаџера и запослених ка јавности.


Које интрументе користите како бисте оценили успешност комуникације у оквиру предузећа?

Лидија Перић, Трећа година, Менаџмент

– Драга Лидија, инструмент који се користи је истраживање задовољства запослених које се ради на нивоу компаније и где се одређени сет питања односи на комуникације унутар предузећа. На тај начин вршимо евалуацију успешности комуникације и доносимо планове за побољшања.