Интервју са Бојаном Свилановићем

Која је Ваша омиљена друштвена мрежа и зашто?
Селена Станојевић, Четврта година, Менаџмент

– Најинтересантнији су пројекти који пружају могућност краетивног изражавања.

Колико језика говорите?
Марко Миленковић, Трећа година, ИСИТ

– Никада нисам научио енглески како сам желео и никада нисам имао потребу да га причам боље него што умем.

Која је једна од најбитнијих особина, коју добар саговорник треба да поседује?
Лидија Бишевац, Трећа година, Менаџмент

– Најбитније за саговорнике је да умеју да слушају један другог.

Да ли постоји нека метода којом се спречава или сузбија неразумевање у комуникацији између саговорника?
Милена Гашић, Трећа година, Менаџмент

– Најбитније за саговорнике је да умеју да слушају један другог.

Колико често креирате комуникациону стратегију?
Михајло Петровић, Прва година, Менаџмент

– Компаније генерално праве стратешке планове на три године, тако да је то неки оквир и за креирање комуникационих планова, мада последњих година временске одреднице у том контексту све чешће не значе ништа и дешавања на тржишту много више диктирају потребу промене или креирање нове комуникационе стратегије.