Надаље у тексту се налази политика приватности за веб – сајт Катедре за маркетинг менаџмент и односе с јавношћу, Факултета организационих наука, Универзитета у Београду (у даљем тексту веб-сајт).

Услови коришћења

Сви подаци приказани на веб-сајту се сматрају приватним и чувају се у кодираној бази података, уколико то није другачије назанчено. Веб-сајт задржава право да објави податке које корисник – члан достави, а то су име и презиме, фотографија, место запослења и функција, биографија, учешће у пројектима, достигнућа, назив писаних дела, ниво студија, име ментора на студијама, тема завршног рада и одговоре на постављана питања. Веб-сајт не захтева унос ЈМБГ-а или број идентификационог документа и не саветује дељење истог у неко од поља за попуњавање.

Одрицање од одговорности

Веб-сајт није одговоран за квалитет и истинитост садржаја који потиче од самог корисника – креатора профила, у форми текста или визуелног садржаја. Веб-сајт задржава право да без претходне најаве уклони садржај који сматра неприкладним или увредљивим.

Веб-сајт није одговоран за било какву евентуалну штету насталу услед креираног садржаја од стране корисника-члана или деловања од стране истог. Веб-сајт може имати линкове ка другим веб страницама и садржајима и у том случају не преузима одговорност за садржај и функционисање екстерних сајтова. Повезивање на линковане садржаје је одговорност самог корисника веб-сајта.

Ауторско право

Веб-сајт је заштићен ауторским правом и свако дељење или копирање садржаја без претходног одобрења веб-сајта је забрањено.

Заштита и коришћење личних података

Веб-сајт ће од корисника – чланова прикупљати имена и презимена, фотографију, место запослења и функцију, биографију, учешће у пројектима, достигнућа, називе писаних дела, ниво студија, имена ментора на студијама, тему завршног рада, одговоре на постављена питања. Корисници веб-сајта су сагласни да се наведени подаци налазе на веб-сајту. Наведени подаци остају у кодираној бази података веб-сајта и неће се делити трећим лицима без претходне сагласности корисника – чланова. Корисник је одговоран за тачност унетих података, које веб-сајт не проверава. Корисници-чланови веб-сајта дају сагласност да буду контактирани од стране других корисника веб-сајта искључиво у професионалне сврхе. Сваки корисник – члан је власник сопствених личних података унетих на веб-сајт. Корисник има право да захтева брисање свих личних података, у том случају веб-сајт не може пружити услугу кориснику.