Центар за односе с јавношћу

Руководилац: проф. др Тамара Властелица

centarzaosj

Основни циљ Центра за односе с јавношћу је системско унапређење знања и вештина из области стратешких комуникација, развијање савремене комуникацијске инфраструктуре у функцији ефективних односа с јавношћу и успостављање континуиране сарадње између представника академске заједнице, међународних и домаћих стручњака из праксе и студената у овој области.

Своју мисију Центар реализује кроз: 

  • Услуге едукације – предавања, тренинзи, креативне радионице, симулације комуникационих изазова, студије случаја; 
  • Истраживање тржишта и јавног мњења; објављивање стручних текстова, публикација, уџбеника и практикума; 
  • Организовање предавања стручњака из праксе на факултету; 
  • Организовање студијских посета и праксе студената факултета у компанијама, агенцијама за односе с јавношћу, државним институцијама и међународним организацијама;  
  • Услуге пословног консалтинга и реализација пројеката за клијенте из корпоративног, непрофитног и јавног сектора. 

Своје услуге и активности, експерти Центра за односе с јавношћу реализују у функционалним областима односа с јавношћу и стратешких комуникација.