Центар за маркетинг услуга

Руководилац: проф. др Радмила Јаничић

centarzamarkusluga

Експерти Центра за маркетинг услуга, путем пројеката, истраживања, семинара и конференција, унапређују примену холистичког маркетинг приступа у пословању услужних институција. Организују се семинари и конференције у области холистичког маркетинг приступа у услужним делатностима: здравству, образовању, туризму, угоститељству и хотелијерству, култури и уметности. У оквиру Центра се одржавају и консултације за менаџмент услужних установа и реализују се истраживачки пројекти, који доприносе развоју пословања услужних установа. Пројекти су усмерени на истраживање савремених трендова развоја интегрисаног маркетинг приступа и интегрисаних маркетиншких комуникација у услужним делатностима.

У оквиру Центра се организују радионице и истраживања фокус група на тему примене маркетиншких активности у услужним установама, семинари маркетинга у култури и уметности, као и маркетинга у здравству. У услуге Центра спада и организовање предавања стручњака из праксе, који студентима основних и последипломских студија, преносе искуства из праксе. Гости предавачи из иностранства створили су мрежу пословних партнера, сарадника Центра за маркетинг услуга.