Вредновање педагошког рада наставника за школску 2021/22. годину

  • Post author:
  • Post category:Опште

На основу резултата званично спроведене анонимне анкете међу студентима ФОН-а: Вредновање педагошког рада наставника у летњем и зимском семестру за школску 2021/22. годину, Катедра за маркетинг менаџмент и односе с јавношћу је била заступљена у свим категоријама прворангираних.

У категорији најбоље оцењених предмета – Односи с јавношћу, Односи са медијима, Управљање продајом и Вештине и технике пословне комуникације.

У категорији најбоље оцењених наставника – проф. др Милица Костић-Станковић и проф. др Весна Дамњановић.

У категорији најбоље оцењених сарадника – Дејана Николић и Селена Станојевић.