Израда мастер рада

У овој школској години, расположиви наставници за менторство су:

Проф. др Радмила Јаничић

Проф. др Милица Костић-Станковић

Проф. др Велимир Штављанин

Проф. др Весна Дамњановић

Проф. др Славица Цицварић-Костић

Проф. др Тамара Властелица

Проф. др Марија Јовић

Доц. др Милан Окановић

Проф. др Јованка Вукмировић